ถังเฟอร์โรซีเมนต์ (Ferocerment)
   
    ถังเฟอร์โรซีเมนต์เหลี่ยมFR.R

  ถังเฟอร์โรซีเมนต์กลมรุ่นFR.C2.0 
    ถังเฟอร์โรซีเมนต์กลมรุ่น
FR.C2.5
    ถังเฟอร์โรซีเมนต์รุ่นFR.A
   
 
  ถังไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)
     
    ถังไฟเบอร์กลาส (แคปซูล)
    ถังไฟเบอร์กลาสแอปเปิ้ล
    ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส
    ถังเก็บน้ำดีใต้ดิน
    ถังเก็บน้ำดีบนดิน
 
  ถังโพลิเอทีลีน (Polyethylene)
     
    ถังบำบัดน้ำเสีย PE  
    ถังดักไขมัน PE  
    ถังเก็บน้ำดีใต้ดิน PE  
    ถังเก็บน้ำบนดิน PE  
       
  Other    
     
    ทุ่นลอยเติมอากาศ (Bio Plas)
    ห้องน้ำสำเร็จรูปเคลื่อนที่
    เรือไฟเบอร์กลาส
    ถังขยะเคลื่อนที่
       
 
 
USE SYSTEM ได้กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจคือมุ่งเน้นหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรม และเศรษฐศาสตร์มาผสมผสานเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ และคิดค้นงานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
   
       
   
     
 
ถังเฟอร์โรซีเมนต์เหลี่ยม
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบทุ่นลอยเติมอากาศ
 
         
     
 
ถังบำบัดน้ำเสีย PE
 
ถังไฟเบอร์กลาส
 
         
   
         
 
ทุ่นลอยเติมอากาศ
 
ห้องน้ำสำเร็จรูป
เคลื่อนที่
 
เรือไฟเบอร์กลาส
 
ถังขยะเคลื่อนที่
 
www.disaster.go.th
www.dwr.go.th 
.
 
  
  การค้นหาขั้นสูง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูส ซีสเต็มส์   ผู้ผลิตและจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำ เฟอร์โรซีเมนต์
.
95/7 ม. 3 ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ 0-2923-9784   แฟกซ์. 0-2956-0426   E-mail : k_usesystem@yahoo.co.th
Current Pageid = 1